Sunday, June 5, 2016

Majlis Pelancaran Logo Baharu Langkawi UNESCO Global Geopark dan Pelantikan Geopark Ambassador

28 Februari 2016, bertempat di Frangipani Langkawi Resort & Spa telah berlangsungnya majlis pelancaran logo baharu Langkawi UNESCO Global Geopark. Logo baru ini dilancarkan setelah geopark diumumkan secara rasminya merupakan sebuah program di bawah UNESCO pada 17 November 2015. Sebanyak 130 global geopark daripada 20 buah negara termasuk Langkawi kini berada di bawah naungan UNESCO.

            Pada majlis yang sama juga, pihak LADA telah menyerahkan sijil pelantikan “Geopark Ambassador” kepada individu-individu yang banyak memainkan peranan dan memberi sumbangan kepada Langkawi UNESCO Global Geopark. Seramai 21 orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang telah dilantik sebagai
Geopark Ambassador. Mereka merupakan i
ndividu  di kalangan komuniti dan pemain industri pelancongan Langkawi yang dilantik berdasarkan  pengetahuan dan kebertanggungjawaban  serta keprihatinan yang tinggi terhadap Langkawi UNESCO Global Geopark. Mereka  adalah wakil ikon kepada masyarakat  Langkawi  tanpa jemu mempromosi Langkawi UNESCO Global Geopark kepada komuniti dan pelancong.

Peranan GEOPARK AMBASSADOR  adalah:-

·  menyampaikan maklumat yang tepat mengenai Langkawi UNESCO Global Geopark.

·         memberi kesedaran kepada komuniti dalam menjaga sumber semulajadi.

·         menonjolkan imej sebagai geopark ambassador secara berterusan.


·      menggalakkan kedatangan pelancong serta peluang peningkatan ekonomi kepada komuniti setempat.

·      mempromosikan Langkawi UNESCO Global Geopark dalam acara dan program yang dihadiri.

No comments:

Post a Comment